Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană


Justițiabilii din România, care sunt dependenți de intervenția instanțelor de stat pentru soluționarea litigiilor, se află de multe ori într-o situație dificilă. Acestea se subordonează unui sistem judiciar supraîncărcat, iar deciziile judecătorești nu sunt întotdeauna ușor de înțeles.

Companiile germane și românești pot apela la Curtea Permanentă de Arbitraj din cadrul AHK România, unde litigiile sunt soluționate în mod loial, transparent și rapid. Arbitrajul oferă astfel o alternativă fiabilă la sistemul juridic comun, care poate să țină pasul cu procesele în continuă schimbare din mediul economic.

Ce avantaje oferă Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană?

  • Economisiți timp și evitați riscuri suplimentare.
  • Durata procesului este scurtă în comparație cu cea din instanțele de stat,  care se poate întinde  de cele mai multe ori pe mai mulți ani și se poate desfășura în mai multe instanțe. O curte de arbitraj poate soluționa un litigiu într-o instanță în doar câteva luni.
  • Obțineți o sentință cu aceeași validitate ca cea a unei sentințe judecătorești.
  • Puteți stabili locul arbitrajului și limba folosită.
  • Participați la alcătuirea tribunalului arbitral.
  • Sentința este recunoscută și executorie pe plan internațional (Convenția de la New York privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine).
  • Imparțialitatea și independența arbitrilor care decid sunt asigurate de regulile de arbitraj.

Model de clauză

Recomandăm tuturor părţilor contractante, care doresc să facă referire la jurisdicţia arbitrală a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi care doresc soluţionarea litigiilor la Curtea bilaterală de Arbitraj, să includă în contracte următoarea clauză compromisorie:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând procedurile ordinare în justiţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi."

Părţile mai pot adăuga următoarele dispoziţii:
„a) Locul arbitrajului este  ......"
„b) Tribunalul arbitral va fi compus din ...... arbitri"
„c) Limba folosită în arbitraj va fi ......"
„d) Legea aplicabilă fondului litigiului este ......"

Model Arbitration Clause

We recommend to all Contracting Parties wishing to refer to the arbitral jurisdiction of the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry and wishing to settle the disputes before the Bilateral Court of Arbitration, to include in their contracts the following arbitration clause:

Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including in respect of the validity of the arbitration clause, shall be settled excluding the ordinary court proceedings by arbitration of the Permanent Court of Arbitration attached to the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Rules of this Court.

The Parties may also add the following provisions: 
“a) The place of arbitration is ......”
“b) The arbitration tribunal shall be composed of ... arbitrators”
“c) The language of the arbitration shall be ......”
“d) The law governing the merits of the dispute is ......”

 

 


Aveți întrebări suplimentare legate de Curtea de Arbitraj din cadrul AHK România? Vă informăm cu plăcere!

Contact

Iuliana Rusu

Manager

+40212079149
+40212231538
Write an e-mail
Download vCard

Ligia Georgescu

+40212079169
+40212231538
Write an e-mail
Download vCard

Broșură Curtea de Arbitraj