Întâlnirea membrilor din septembrie

Prima întâlnire lunară a membrilor AHK România a avut loc în 5 septembrie, ziua în care cu 15 ani în urmă se semna documentul oficial prin care AHK România a fost declarată Cameră de Comerţ Germană bilaterală. Preşedintele AHK România, Dragoş Anastasiu, a vorbit despre relaţiilor economice bilaterale în toţi aceşti ani şi contribuţia Camerei la evoluţia acestora. Apoi a subliniat una din problemele majore cu care se confruntă azi România, şi anume lipsa forței de muncă, care înfrânează dezvoltarea economică. AHK România se implică activ, prin propuneri constructive, care să aibă efecte peste 2-3 ani, adresate factorilor de decizie.

Temele principale ale serii s-au referit la principalele modificări legislative preconizate, legate de protecţia datelor, dreptul muncii şi fiscalitate. Astfel, Cătălin Grigorescu (bpv Grigorescu Ştefănică) a abordat subiectul noului Regulament General privind Protecţia Datelor care se va aplica din mai 2018 şi care va transforma complet modul în care business-urile prelucrează date personale. Christian Weident (Stalfort. Legal.Tax.Audit) a prezentat principalele modificări din Codul Muncii, precum noile obligaţii ce revin angajatorului şi sancţiunile aferente, dar şi alte legi legate de plata contribuţiilor sociale. Johannes Becker (TPA) a vorbit despre noutăţile fiscale: contribuţiile sociale pentru agajaţii cu normă parţială, trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, plata defalcată a TVA (TVA split).