Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Asociaţi 2016