Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Asociați 2018

Mitglieder, Mitglieder Download event
început:
05.06.2018 | 18:00
final:
- 22:00
locație:
Athénée Palace Hilton Bucharest Hotel, sala Regina Maria

Exclusiv pentru membri!

 

 

Domnul dr. Dragoș Anastasiu, Preşedinte, şi domnul Sebastian Metz, Director General, vă invită la Adunarea Generală Ordinară 2018 a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei „Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană Deutsch-Rumänische Industrie und Handelskammer AHK” (AHK România) ce va avea loc

în data de 5 iunie 2018

ora 18:00

la  Athénée Palace Hilton Bucharest Hotel, sala Regina Maria
 Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti

Potrivit Statutului, art. 16 alin. 9, fiecare membru asociat care a achitat în întregime cotizația pentru anul 2018 are drept de vot.

În cazul în care nu veți putea participa personal la Adunare, puteți împuternici prin procură specială scrisă, un alt membru asociat să vă reprezinte și să exercite dreptul de vot pentru dumneavoastră. Un astfel de împuternicit nu poate reprezenta mai mult de patru membri asociați.

În Anexa 1 se găseşte un model de Procură Specială.

În Anexa 2 se găseşte Ordinea de zi a Adunării. Conform art. 16 alin. 2 şi 3 din Statut, membrii asociați cu drept de vot pot înainta propuneri Consiliului Director şi respectiv Administratorului, privind ordinea de zi şi respectiv propunerea de candidaţi pentru Consiliul Director, cel târziu cu 14 zile calendaristice înainte de data la care va avea loc Adunarea, respectiv până la data de 23.05.2018 inclusiv. Vă recomandăm să înaintați aceste propuneri Domnului Sebastian Metz, în calitate de Director General al AHK Romania.

În cazul în care la Adunarea Generală convocată pentru data de mai sus nu va fi întrunit cvorumul statutar, o nouă Adunare Generală va fi ținută la data de 26.06.2018, la sediul AHK România din str. Clucerului nr. 35, etaj 2, sector 1, Bucureşti, ora 18.00, având aceeaşi ordine de zi cu prima.

Ne-am bucura să participaţi în număr cât mai mare.

După exercitarea votului, ca şi în anii precedenţi, vă invităm la un bufet.

ÎNREGISTRARE