Sesiune de informare: Eficiență energetică în infrastructură

Marketing Download event
început:
09.12.2015 | 10:00
final:
- 17:00
locație:
Duisburg, Germania

Conferința organizată de către inițiativa de export a Ministerului Federal al Economiei și Energiei Energy Efficiency made in Germany va oferi o privire de ansamblu amplă și specializată. Pe lângă cadrul politic, evenimentul va trata și posibilitățile de promovare și finanțare. Programul va fi completat de sfaturi practice pentru intrarea pe piață.

Producția de energie electrică din România se bazează pe aproximativ 30% cărbune (în principal cărbune brun, ale cărui rezerve sunt estimate la 50 de ani). În țară există 35 de unități de mare putere pe bază de cărbune, cu o capacitate instalată de cel puțin 25 MW până la 330 MW. Multe dintre acestea produc curent și energie termică în cogenerare. Alte surse importante de energie sunt gazele naturale și petrolul. Conservarea producției de energie pe bază de cărbune corespunde cerințelor politice și este adaptată la cerințele de protecție a climei prin utilizarea unor tehnologii de captare și stocare a CO2 în construcția de noi centrale electrice.

În același timp, furnizarea de energie termică în România este în multe locuri reprezentată de centrale electrice învechite și este supusă parțial obligațiior față de procesul de modernizare UE. Majoritatea capacitaților de producție nu sunt dotate cu echipamente performante și nepoluante, de aceea emisiile de funingine și de CO2 sunt în continuare mai mari decât valorile maxime permise de UE. România s-a angajat ca până în 2015 să închidă toate centralele electrice pe bază de cărbune care nu respectă standardele. În ultimii 10 ani s-au modernizat și/sau reabilitat tehnic aproximativ 10% din centralele termice, care sunt în cea mai mare parte centrale electrice mici. Capacitatea lor pierdută (22%) trebuie să fie înlocuită până în 2015.

Cu ocazia unei delegații de informare pentru factori de decizie în mai 2015 s-au pus bazele unei cooperari între furnizorii de tehnologie germană și reprezentanții din România. Acest eveniment de informare are de asemenea menirea de a pregăti o delegatie de afaceri AHK în primăvara anului 2016. Companiile interesate pot contacta aici AHK Romania pentru a discuta despre o posibilă participare.

Acest eveniment este realizat de firma de consultanță Eclareon în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.

Persoana de contact:

Ilinca Pandele

Tel. +40 21 207 91 17  | Fax +40 21 223 10 50
E-Mail: pandele.ilinca(at)ahkrumaenien.ro