Seminar: Noile reglementări privind achiziţiile publice. O nouă abordare

Seminare Download event
început:
07.12.2015 | 09:30
final:
- 14:30
locație:
la sediul AHK România

În cadrul seminarului se vor prezenta şi analiza noile propuneri de modificări legislative în materia achiziţiilor publice, ca urmare a adoptării Directivelor europene 2014/23/UE, 2014/24/UE şi 2014/25/UE şi modul de implementare al acestora.

Se vor discuta Proiectul de lege privind achiziţiile publice (praguri de aplicare, procedurile de atribuire, lotizarea, criteriile de atribuire, documentul unic de achiziție european, modificarea contractelor) şi Proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune (noutăţi în materia soluţionării contestaţiilor, notificarea prealabilă, contestaţiile şi modul de soluţionare de către CNSC sau de către instanţe, modul de soluţionare a litigiilor în materia achiziţiilor publice).

Limba: română

Taxa de participare:

350 RON (plus TVA) pentru membri și 500 RON (plus TVA) pentru non-membri

Lector: Alina Bilan, Partener ONV Law

Confirmarea participării
Persoană de contact şi înscriere:
Dna. Anca Mihoci
Tel:  +40 21 223 15 35 / Fax: +40 21 223 15 38
E-Mail: mihoci.anca(at)ahkrumaenien.ro