Seminar: Noile reglementări privind achiziţiile publice. O nouă abordare

Seminare Download event
început:
12.05.2016 | 09:30
final:
- 12:30
locație:
la sediul AHK România

O nouă abordare.

În cadrul seminarului se vor prezenta şi analiza noile modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice, ca urmare a adoptării Directivei europene 2014/24/UE precum şi modul de implementare al acestora.

Se vor discuta noua lege privind achiziţiile publice (praguri de aplicare, procedurile de atribuire, lotizarea, criteriile de atribuire, documentul unic de achiziție european, modificarea contractelor) şi  legea privind remediile şi căile de atac cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune (noutăţi în materia soluţionării contestaţiilor, notificarea prealabilă, contestaţiile şi modul de soluţionare de către CNSC sau de către instanţe, modul de soluţionare a litigiilor în materia achiziţiilor publice).

Se va discuta stadiul legislativ al proiectului de lege şi al normelor metodologice precum şi Instrucţiunea nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale şi Instructiunea nr. 2 din 31 martie 2016 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Limba: română

Taxa de participare:

250 RON (plus TVA) pentru membri și 400 RON (plus TVA) pentru non-membri

Lector: Alina Bilan, Partener ONV Law 

Confirmarea participării

Persoană de contact şi înscriere:

Dna. Anca Mihoci
Tel:  +40 21 223 15 35 / Fax: +40 21 223 15 38
E-Mail: mihoci.anca(at)ahkrumaenien.ro