Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană


Justițiabilii din România, care sunt dependenți de intervenția instanțelor de stat pentru soluționarea litigiilor, se află de multe ori într-o situație dificilă. Acestea se subordonează unui sistem judiciar supraîncărcat, iar deciziile judecătorești nu sunt întotdeauna ușor de înțeles.

Companiile germane și românești pot apela la Curtea Permanentă de Arbitraj din cadrul AHK România, unde litigiile sunt soluționate în mod loial, transparent și rapid. Arbitrajul oferă astfel o alternativă fiabilă la sistemul juridic comun, care poate să țină pasul cu procesele în continuă schimbare din mediul economic.

Ce avantaje oferă Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană?

  • Economisiți timp și evitați riscuri suplimentare.
  • Durata procesului este scurtă în comparație cu cea din instanțele de stat,  care se poate întinde  de cele mai multe ori pe mai mulți ani și se poate desfășura în mai multe instanțe. O curte de arbitraj poate soluționa un litigiu într-o instanță în doar câteva luni.
  • Obțineți o sentință cu aceeași validitate ca cea a unei sentințe judecătorești.
  • Puteți stabili locul arbitrajului și limba folosită.
  • Participați la alcătuirea tribunalului arbitral.
  • Sentința este recunoscută și executorie pe plan internațional (Convenția de la New York privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine).
  • Imparțialitatea și independența arbitrilor care decid sunt asigurate de regulile de arbitraj.

Model de clauză

Recomandăm tuturor părţilor contractante, care doresc să facă referire la jurisdicţia arbitrală a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi care doresc soluţionarea litigiilor la Curtea bilaterală de Arbitraj, să includă în contracte următoarea clauză compromisorie:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând procedurile ordinare în justiţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi."

Părţile mai pot adăuga următoarele dispoziţii:
„a) Locul arbitrajului este  ......"
„b) Tribunalul arbitral va fi compus din ...... arbitri"
„c) Limba folosită în arbitraj va fi ......"
„d) Legea aplicabilă fondului litigiului este ......"


Aveți întrebări suplimentare legate de Curtea de Arbitraj din cadrul AHK România? Vă informăm cu plăcere!

Contact

Iuliana Rusu

Manager

+40212079149
+40212231538
Write an e-mail
Download vCard

Ligia Georgescu

+40212079169
+40212231538
Write an e-mail
Download vCard

Broșură Curtea de Arbitraj