AHK România a înființat grupuri de lucru pe diferite teme  importante și de actualitate pentru mediul de afaceri, scopul fiind inițierea unui dialog constructiv cu autoritățile pentru îmbunătățirea cadrului economic din România. 

Grupurile de lucru din cadrul AHK România au la bază un Regulament intern care poate fi consultat aici.

Dacă sunteți interesați să luați parte activ la aceste grupuri de lucru, vă rugăm să ne contactați.

AHK Romania are următoarele grupuri de lucru active:

Dreptul construcțiilor

Grupul de lucru pentru dreptul construcțiilor a fost înființat în anul 2018, ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, pentru a sprijini companiile membre ale AHK România. Membrii grupului provin din diferite domenii de activitate, cum ar fi arhitectură, construcții, consultanță, dezvoltare imobiliară și proiectare. Dreptul construcțiilor are un rol important în dezvoltarea urbană sustenabilă.

Mediu

Grupul de lucru Mediu cuprinde un număr mare dintre membrii AHK din mai multe domenii de activitate, cum ar fi, managementul deșeurilor, construcții, case de avocatură și producători, care iau parte activ la discuții și la întâlniri. Grupul este în permanent dialog cu administrația publică, iar coordonatorul grupului de lucru, Andrei Orban, prezintă în mod constant problemele și așteptările mediului de afaceri româno-german autorităților competente.

Sănătate

Grupul de lucru pe tema sănătate a fost înființat, deoarece acest domeniu, ca și învățământul, are nevoie urgentă de modernizare și investiții. Coordonatorul grupului de lucru, dr. Wargha Enayati, cunoscut pentru implicarea sa în diverse proiecte medicale, asigură un dialog constant și constructiv cu autoritățile române.

Dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă un alt criteriu important pentru alegerea unui amplasament investițional. În scopul schimbului de experiență pe teme precum condițiile de pe piața muncii şi prelucrarea diverselor luări de poziție, am înființat în cadrul AHK România un grup de lucru condus de Anca Grigorescu pentru membrii interesați de acest subiect.

Achiziții publice

Grupul de lucru privind achizițiile publice este condus de Lorand Fabian. Sistemul licitaţiilor publice este un criteriu important în alegerea amplasamentului investițional. În domeniul achizițiilor publice este necesar să se acționeze, mai ales în ceea ce privește transparența și crearea unor condiții-cadru clare și eficiente. Pe parcursul ultimilor ani au avut loc schimburi intense de informații și experiențe între mediul de afaceri și autoritățile din domeniu. Propuneri concrete pentru îmbunătățirea situației în domeniul achizițiilor publice au fost elaborate în cadrul grupului de lucru și transmise autorităților.

Turism

Grupul de lucru pe tema turism este condus de Dr. Dragoș Anastasiu și a fost înființat pentru identificarea și stabilirea priorităților din acest domeniu, respectiv promovarea României, debirocratizarea, reglementarea legislației pentru finanțarea turismului, forța de muncă și așa mai departe.

Învățământ profesional

Învățământul profesional este unul dintre domeniile în care AHK România s-a implicat intens în ultimii ani, deoarece lipsa forței de muncă devine tot mai acută și în România. Un sistem de învățământ profesional bine pus la punct poate oferi tinerilor noi perspective de angajare pe piața muncii din România, implică asigurarea forței de muncă bine pregătite și calificate pentru viitor, dar poate și să contracareze emigrarea. De aceea, AHK lucrează intens și pe termen lung la acest subiect, în strânsă legătură cu cei mai importanți actori din mediul economic și cu instituțiile responsabile, în special cu Ministerul Educației. Modelul pe care se bazează AHK România este sistemul de învățământ dual din Germania.